19 oktober 2018

Gasleiding Odiliapeel – Melick

In onderaanneming van A Hak Leidingbouw B.V. zijn wij begonnen met diverse werkzaamheden t.b.v. de aanleg van het zuidelijke gedeelte van de 48” aardgasleiding tussen Odiliapeel en Melick.

De werkzaamheden bestaan op dit moment uit het kappen en rooien van bomen en bosschage, het leveren en aanbrengen van de tijdelijke afrastering, het afzetten van de teelaarde en B-grond en het leveren en aanbrengen van een tijdelijke transportbaan.

Het uitvoeren mitigerende maatregelen behoort eveneens tot onze werkzaamheden. Daarnaast verzorgen wij op deze leiding het uitrijden van de te leggen 48” buizen langs het tracé en sturen wij de drainagewerkzaamheden aan.

Zodra de buizen er in liggen zullen wij de clean-up oppakken en er voor zorgen dat het geheel weer in cultuur gebracht wordt.

De lengte van het tracé dat wij onder handen hebben bedraagt ca. 26 km en de breedte van het tracé is ca. 40 m1. Opdrachtgever is de N.V. Nederlandse Gasunie.