19 oktober 2018

Aanleg DN150 leiding aansluiting Milheeze

De totale lengte van dit tracé is circa 6,5 km en loopt even ten noorden van Deurne.

Het tracé is ca. 20 m1 breed en ook op dit tracé voeren wij de werkzaamheden uit in onderaanneming van A Hak Leidingbouw BV.

Onze werkzaamheden bestaan uit het traceren en de grove en fijne clean-up.