19 oktober 2018

Aanleg van een Vitens DN600/DN500 Gietijzeren waterleiding Zetten – Fikkersdries – Nijmegen

Het tracé van deze waterleiding is verdeeld in 2 percelen namelijk Zetten – Fikkersdries over een lengte van ca. 4.7 km en Fikkersdries – Nijmegen over een lengte van ca. 15km.
Voor hoofdaannemer A. Hak Leidingbouw B.V. zullen wij eerst het traceren incl. het leveren van het zand t.b.v. de rijbaan uitvoeren en na de aanleg van de leiding zullen wij zowel de grove als de fijne clean-up voor A. Hak verzorgen. Tevens zullen wij met ons materieel assisteren bij het ontgraven en aanvullen van de sleuf en het leggen van de leiding.
De werkzaamheden zullen medio 2015 gereed zijn.