19 oktober 2018

Aanleg 4″ stikstofleiding de Wijk Fase 2

Eind oktober 2015 zijn wij voor onze opdrachtgever A. Hak Leidingbouw BV begonnen met de aanleg van een 4” stikstofleiding.
De werkzaamheden bestaan uit het traceren van het werkgebied. De tracé breedte is 25 meter en de lengte van het tracé bedraagt ongeveer 3400 meter. A. Hak Leidingbouw zal de 4” stikstofleiding leggen. Wanneer dit gereed is zorgen we dat het terrein weer in de oorspronkelijke staat hersteld wordt.

Naar verwachting zal het project in maart 2016 gereed zijn.

Voor meer informatie over dit project: www.nam.nl