19 oktober 2018

Aanleg 150kV ECW Datacenter te Middenmeer

Als onderaannemer zijn wij betrokken bij het aanleg van een 150kV leiding voor het ECW Datacenter te Middenmeer. Het gaat om het realiseren van twee 150kV kabelverbindingen tussen het bestaande 150kV station ECW en het nieuw te bouwen 150kV Datacenter.  Voor onze opdrachtgever A. Hak Electron zijn wij in september 2015 begonnen met de werkzaamheden.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • Grondwerkzaamheden, zoals graven, dichten en verdichten van sleuven
  • Herstellen tracé in oorspronkelijke staat
  • Het maken, onderhouden en dichten van de benodigde lasgaten
  • In het gehele tracé grondverbetering toepassen

De lengte van het tracé bedraagt ongeveer 2600 meter.

Op wat clean up werkzaamheden na is het werk gereed.