19 oktober 2018

Aanleg watertransportleiding Peize – Roden

Voor onze opdrachtgever Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) zijn wij begin februari 2016 begonnen met de aanleg van een watertransportleiding Peize – Roden. De lengte van het tracé bedraagt 4300 meter waarvan 1800 meter gestuurde boringen. Het tracé heeft een werkstrookbreedte van 20 meter. Diameter van de PVC buis bedraagt 315 mm.

De werkzaamheden die wij op dit project gaan uitvoeren zijn onder andere:

  • Cultuurtechnische werken (graven, aanvullen, afwerken van de sleuven e.d.)
  • Aanbrengen raketboringen
  • Het leggen van de PVC buis
  • Coördinatie van het werk
  • (Veekerende) afrasteringen

Naar verwachting zal het project begin april 2016 gereed zijn.