Grondverzet Vilsteren

Bouwrijp maken

Hieronder wordt verstaan het bouwrijp maken van woonwijken en/of industrieterreinen. Ons werk bestaat dan voornamelijk uit het graven van watergangen, het realiseren van vijverpartijen en het ontgraven van de cunetten t.b.v. de wegen.

Tevens verzorgen wij dan het aanbrengen van het zandpakket, en kunnen wij ook het rioolsysteem voor de opdrachtgever aanleggen.

We zijn actief in: