Grondverzet Vilsteren

Leidingbouw

Grondverzet Vilsteren B.V. is bij de leidingbouw voornamelijk betrokken bij het traceren en de clean-up.

Onder traceren verstaat men het plaatsen van noodafrasteringen, het ontgraven van de teelaarde en het leveren en aanbrengen van de zandbaan. De leiding zelf wordt door derden gelegd.

Wanneer dit gereed is volgt de clean-up . Dit is het weer volledig in cultuur brengen van het tracé. Men moet hierbij denken aan het verwerken van de zandbaan t.b.v. grondtekorten, het terugzetten van de teelaarde en spitten en/of woelen, egaliseren en afwerken van het tracé. Als alles gereed is, moet het weer in dezelfde staat zijn, zoals het bij aanvang van het project aangetroffen is.

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden beschikt het bedrijf over specifiek materieel. Zo wordt er voor het laden en lossen van de gasbuizen gebruik gemaakt van een vacuümsysteem. De machines die de sleuf graven voor de buizen en even later weer aanvullen, maken gebruik van GPS.

We zijn actief in: