Grondverzet Vilsteren

Weg- & Waterbouw

Wegenbouw
Onze werkzaamheden t.b.v. de wegenbouw zijn onder andere het graven van de watergangen, het ontgraven van de cunetten en het aanbrengen van de zandbaan. Hierna volgt het afwerken van de taluds en bermen. Ook het inzaaien van de taluds en bermen behoort dan tot onze werkzaamheden.

   

 

 Waterbouw
De werkzaamheden m.b.t. de waterbouw bestaan voornamelijk uit het graven van watergangen, het leveren en aanbrengen van stuwen, duikers en in- en uitstroomvoorzieningen. Ook het baggeren en/of verdiepen van watergangen kunnen wij uitvoeren.

    

We zijn actief in: